Pravidla

Hráči jsou povinní se seznámit se všemi pravidly.

Je zakázáno obcházet pravidla.

Je zakázáno kazit hru ostatním.

Je zakázáno zneužívat bugy, které může obsahovat mapa či samotná hra.

Je zakázáno cheatovaní a propagovaní reklam. (reklama na konkurenční portál)

Na serveru se vyjadřujte slušně a ohleduplně k ostatním přítomným.

Je zakázáno spamovat chat a to včetně voice chatu.

Je zakázáno farmit body do systému Ranku mezi sebou. (V případě úmyslného farmingu)
Players are required to familiarize themselves with all the rules.

It is forbidden to evade the rules.

It is forbidden to ruin the game by others.

It is forbidden to abuse bugs that may contain the map or the game itself.

It is forbidden to cheat and promote ads. (advertisement for a rival portal)

Speak politely and respectfully to others present on the server.

It is forbidden to spam chat, including voice chat.

It is forbidden to farm points in the Rank system with each other. (In case of intentional farming)Pravidla pro server WildGaming.eu by: Prcinka

Platné od data : 01.06.2022