Pravidla

Obecné pravidla

Hráči jsou povinní se seznámit se všemi pravidly.

Je zakázáno obcházet pravidla.

Je zakázáno kazit hru ostatním.

Je zakázáno zneužívat bugy, které může obsahovat mapa či samotná hra.

Je zakázáno cheatovaní a propagovaní reklam. (reklama na konkurenční portál)

Na serveru se vyjadřujte slušně a ohleduplně k ostatním přítomným.

Je zakázáno spamovat chat a to včetně voice chatu.

Aby byl příkaz platný, musí se tam nacházet Sloveso.

Je zakázáno mít nick, který je podobný nějakému příkazu.

Mrtví hráči mají zakázáno mluvit do hry živým (Tak ani na jiném komunikačním programu, vyjímka AFK hráči).

Pokud admin přeruší hru (grabování, vysvětlování atd...) T nesmí rebelovat.

Server je určen pro Česko a Slovenskou komunitu.

Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština a anglický jail slang.

Na a Ke není to samé.

Přilepit se je platný příkaz.

Výhoda musí zvýhodnit T.

Volný Den se nesčíta do sebe. (nemůže mít 2krát slíbený Volný Den)

Může se pouze určit směr pohledu, tudíž se nesmí zakázat myš.

CT ani T nesmí vykřikovat falešné příkazy.

Rozdíl mezi plošinou, rampou není.

CT Zóny jsou prostory se Zbraněmi, Šachty, Zbrojnice, Střechy.

Mrtví hráči neradí.

Pokud Warden zemře, všechny příkazy a zákazy padají do pěti vteřin od smrti Wardena.

Jako pohyb se bere všechno, co se týká mobilizace postavy s vyjímkou pohybem myší. (skok, box, čup atd..)Povinnosti vězňů

Kuchání šachty není rebélie, není-li zakázáno Wardenem.

Úkolem je poslouchat příkazy Wardena, nebo se vzbouřit.

Pokud máte jít na schody, tak nemáte jít na zábradlí.

Nesmí chodit do CT Zon, všechny prostory, ke kterým se dá dostat pouze přes CT Zonu se automaticky stávají CT Zonou. (Šachta, Zbrojka atd..)

Nesmí mačkat Warden a CT Tlačítka. (vyjímka jsou tlačítka od dveří, nebo hráči označení VD)

Vězni nesmí vynášet části atrakcí mimo areál vyhrazený pro atrakci.

Vězeň smí mít granát za opaskem, nebo v ruce. (smí ho zahodit až na příkaz wardena)

Nesmí opouštět místa určené Wardenem.

Vězeň se stává rebelem pokud vleze do CT Zóny, neuposlechne příkaz, pokuď má u sebe zbraň, zaútočí na dozorce.

Při porušení těchto zásad mohou být zabiti, nebo jim může být udělena adekvátní nevýhoda.

Pokuď T sebere zbraň, musí vyhodit danou zbraň do 3 sekund.

Pokud je T v samotce, musí si požádat o otevření cely nejpozději do té doby, než Warden vydá příkaz, který nemůže splnit v samotce. (Neučiní-li stává se rebelem)

Poslední rebel(ové) nesmí zdržovat hru. (kempit)

T se nesmí přiblížit k CT na range nože.

T nesmí dát Teamkill jinému T. (např.. Atrakce, pokud Warden neřekne jinak)

Pokud T dostané freehit, má nárok se vyléčit.

Tazer se bere jako zbraň.

Pokud Warden vyhlásí vězňům mute, tak to platí i pro rebely.Povinnosti dozorců

Dozorce je povinen mít funkční mikrofon a adekvátní znalost pravidel serveru.

Na začátku každého kola jsou dozorci povinni vzít si Wardena (/w), popřípadě ho nahradit po jeho smrti či odpojení ze serveru.

Nesmí skákat do řeči Wardenovi ani ho jinak vyrušovat.

Dozorce nesmí dávat bezdůvodné freekilly, freehity a napomáhat T.

Pokud se vězeň zeptá, za co byl zabit, musí mu to objasnit CT, které ho zabilo.

Nesmí spouštět atrakce, pokuď jim to Warden neporučí.

CT je povinen nahlásit VD hráči kterému dal FK.

Musí si držet dostatečný odstup od T. (range nože)

Musí strážit Wardena, nesmí si hrát.

Musí být Wardenovi k dispozici.

CT nesmí brát T zbraně, přičemž když někdo z T už zbraň vezme, tak se nepočítá jako T zbraň a CT může zbraň využívat.

Nevýhody může udělit pouze Warden, pokud neřekne jinak.

Menu s BlockMakerem (/bm) může využívat pouze Warden. Může Deputy pouze po povolení od Wardena.Povinnosti Wardena

Warden se musí vyjadřovat srozumitelně, platí pouze mluvené příkazy.

Warden nesmí slovíčkařit.

Warden musí otevřít cely do 40 sekund. (v případě vzpoury/řešení Freekillů a Pravidel nemusí)

Warden musí být schopen tvořit zábavnou a kreativní hru pro ostatní hráče.

Warden má povinnost trestat všechny vězně ve stejné míře a má zakázáno nadržovat.

Všechny atrakce a hry započaté Wardenem se musí vysvětlit.

Warden může přemístit T zbraň, pokud je to za účelem atrakce.

Warden nesmí dávat bezdůvodné freekilly, freehity a napomáhat T.

Warden je povinen vyslechnout T, pokuď dostal Freekill a následně problém vyřešit.

Nesmí opakovat atrakci každé kolo např.: 3 kola po sobě náhoda atd..

Nesmí schválně přerušovat voice a vymlouvat se, že příkaz nebyl v jednom voice.

V případě zaspamovaného voice chatu, musí příkaz zopakovat.

Může vyhlásit mute 2krát za kolo, po dobu 1 minuty. Mute může být udělen jak jednotlivci, tak i všem.

Je zakázáno nachytávat na bodík.

Je zakázáno do sebe bugovat hráče NoBlockem.

Pokud Warden řekne, že půjdete ve walku, tak váš jediný povolený pohyb je walk.

Příkazy vyžadující zvýšenou aktivitu pohybů jsou zakázány. (tzv. šikana)

Warden nesmí dávat nesplnitelné příkazy.

Warden nemůže zakázat něco co je součástí VIP výhod, výjimkou jsou atrakce kde by VIP mělo obrovskou výhodu proti hráčům bez VIP (například climb, bhop, race) a poslední přání.

Je zakázáno zbytečně vyvražďovat na začátku kola. (přesněji do 19:00 Herního času)

Pokud je Warden a T pomocí atrakce zabije T nejedná se o TK, ale o FK z důvodu chyby Wardena.

Warden může pomocí laserového ukazovátka určit místo nebo pozici pro vězně.

Warden může pomoci červených bodíků určit místo nebo pozici pro vězně.Hra na Simona

Hra na Simona se začíná pouze frází "zahrajeme si na Simona" Vše ostatní typu "dáme si Simona" je bráno jako pokus o nachytání.

Při hře na Simona vězni poslouchají pouze příkazy/zákazy začínající frází „Simon říká,...“

Při započetí hry na Simona se vždy všechny příkazy a zákazy ruší.

Simon se může kdykoliv přejmenovat na jiné podstatné jméno, v takovém případě všechny příkazy a zákazy stále platí.

Hra na Simona se ukončuje pouze frází "Simon ukončuje simona" vše ostatní typu "konec Simona" je bráno jako pokus o nachytání (při přejmenovaném Simonovi se k ukončení používá poslední Simonovo jméno).

Hry na Simona se musí zůčastnit všichni vězni, nikoliv jednotlivci.

Při hře na Simona se smí hrát pouze jeden Simon. (zákaz levelování.)Reakce

Reakce o kill jsou zakázáné, smí se jedině o výhodu či nevýhodu. (Pokuď Warden řekne reakci bez výhody/nevýhody, automaticky je to nevýhoda)

Reakce typu “první reakce na …” nesmí být vyřazovací. Poslední reakce je povolená pouze pro účel vyrovnání počtu T na danou atrakci.

Při reakcích stále platí všechny příkazy a zákazy.

Při první reakci je potrestán vězeň, který vykonal reakci jako první.

Při poslední reakci je potrestán vězeň, který vykonal reakci jako poslední.

Při reakcích do chatu se bere v potaz gramatika, nikoliv však diakritika.Herní mód

Při módu je zakázano procházet secretem. (Neplatí pro schovku)

Při módu je zakázano kempit v secretu či cele. (Neplatí pro schovku)

Při každém módu je zakázáno si jakkoliv doplňovat životy.

Při módu je zakázáno kempit = plní se účel módu.

Nesmí se kempit na cely.

Nesmí se kempit na portály.

Pauza mezi módy musí být minimálně tři kola.

Při schovce je zakázáno používat střelné zbraně.

Při schovce je zakázáno chodit do zbrojnice.

Je zakázáno chodit na místa, kam se lze dostat pouze pomocí VIP výhod. (Zombie den)

Je zakázáno si stackovat zbraně a měnit si je v průběhu pomocí /guns. (Zombie den)Atrakce

Na atrakcích dočasně neplatí zákazy. (pokud Warden neřekne jinak)

Každá atrakce musí být řádně vysvětlená Wardenem.

Po započetí atrakce vězni nesmí opustit hrací prostor atrakce.

Pokud T umře na atrakci, i když je poslední tak nemá právo na VD.

Pokud umře T z důvodu chyby Wardena, má nárok na VD.Volný den

První kolo na nové mapě se automaticky dává HVD.

Vězeň s volným dnem nemusí poslouchat Wardenovi příkazy, bude však respektovat prostor ve kterém se Warden s vězni pohybuje. Pokud se bude do hry plést, může mu být VD ukončeno.

Warden je povinen ukončit VD, pokud jsou poslední 2T naživu.

Pokud je Warden poslední naživu, může ukončit HVD / VD.

Pokud T dostane freekill, muže si vybrat mezi VD nebo tím, že si CT dá slay.

Pokud padne víc ják 3 FK tak příští kolo bude automaticky HVD.

Pokud je stejný počet VD hráčů jako dozorců, automaticky je HVD.Příkazy a zákazy

Na zareagování na příkaz/zákaz máte dvě sekundy.

Všechny příkazy a zákazy plním přímou cestou a bez zdržování.

Příkaz ruší zákaz po dobu trvání příkazu.

Příkaz ruší předešlý příkaz, pokud jsou si v rozporu.

Pokud Warden řekne nesplnitelný příkaz, automaticky se ignoruje.

Zákaz se bere jako dodatečné doplnění příkazů, ale nikoliv jako příkaz samotný.Poslední přání

Poslední T má plné právo na LR a nemusí poslouchat příkazy a zákazy, pokud není rebel.

Je zakázáno se zabíjet pomocí commandu "kill".

Při vybírání LR je zakázáno zdržovat. (maximálně 15 sekund)

Při závodu je čas na vybrání pozic neomezený, pokud se však úmyslně nezdržuje hra.

Hráč s LR je povinen zahodit zbraň v případě, že s ní CT ohrožuje.

Požadavky posledního T musí být vyvážené pro obě strany.

VIP výhody jsou automaticky zakázáné proti hráči, které VIP nemá.

Pokud si někdo zvolí Rebela, je zakázáno se healovat.Gangy

Je zakázáno jakkoliv bugovat členy či body samotného gangu.

Je zakázáno mít nějaké hanlivé nebo nevhodné jméno gangu.

Je zakázáno nadržovat vlastním členům gangu. Myšleno CT ku Tčku.

Je zakázáno nahlašovat pozici ostatních členů protějšího gangu.Pravidla pro server WildGaming.eu by: Prcinka

Platné od data : 01.06.2022